Ο παρόν διαδικτυακός τόπος δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Mακεδονίας-Θράκης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης